Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta �� l��ail från svenska till franska

medavec

Översätt �� l��ail till andra språk