Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta �� partir de 11 ans från svenska till franska

årans
frånde

Översätt �� partir de 11 ans till andra språk