Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta �� partir de ce point från svenska till franska

frånde

Översätt �� partir de ce point till andra språk