Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta �� tendance politique från svenska till franska

medavec

Översätt �� tendance politique till andra språk