Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta �� tout �� l'heure ! från svenska till franska

Översätt �� tout �� l\'heure ! till andra språk