Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta �� trois heures trente från svenska till franska

3trois

Översätt �� trois heures trente till andra språk