Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ��'en ��tait trop !, c'en ��tait trop ! från svenska till franska

Översätt ��\'en ��tait trop !, c\'en ��tait trop ! till andra språk