Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ��a fait r��fl��chir från svenska till franska

Översätt ��a fait r��fl��chir till andra språk