Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ��a me fait marrer från svenska till franska

Översätt ��a me fait marrer till andra språk