Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ��a passe mal, ca passe mal från svenska till franska

illamal
ontmal

Översätt ��a passe mal, ca passe mal till andra språk