Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ��a use les souliers, ca use les souliers från svenska till franska

Översätt ��a use les souliers, ca use les souliers till andra språk