Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ��gg, flera ��gg från svenska till franska

Översätt ��gg, flera ��gg till andra språk