Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ��ppna!, sl�� upp! från svenska till franska

Översätt ��ppna!, sl�� upp! till andra språk