Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ��r iordninggjorda från svenska till franska

ärsont
brabien

Översätt ��r iordninggjorda till andra språk