Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ��tre �� ses petits soins från svenska till franska

sinases
vises

Översätt ��tre �� ses petits soins till andra språk