Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ��tre (m), cr��ature (f) från svenska till franska

3trois
årans

Översätt ��tre (m), cr��ature (f) till andra språk