Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ��tre allergique �� från svenska till franska

3trois
motvers

Översätt ��tre allergique �� till andra språk