Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ��tre d��sol�� från svenska till franska

3trois

Översätt ��tre d��sol�� till andra språk