Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ��tre fou de, ��tre folle de från svenska till franska

3trois

Översätt ��tre fou de, ��tre folle de till andra språk