Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ��tre impliqu�� dans qqc från svenska till franska

omdans
idans

Översätt ��tre impliqu�� dans qqc till andra språk