Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta ��tre mal vu från svenska till franska

illamal
ontmal

Översätt ��tre mal vu till andra språk