Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta 'hockey (m) sur glace från svenska till franska

sur
omsur

Översätt \'hockey (m) sur glace till andra språk