Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta 1 2 3 från svenska till franska

Översätt 1 2 3 till andra språk