Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta 31, trettioett från svenska till franska

Översätt 31, trettioett till andra språk