Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta 324 (trehundratjugofyra) från svenska till franska

100cent
3trois

Översätt 324 (trehundratjugofyra) till andra språk