Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Ali går dit från svenska till franska

Annons
dity
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt Ali går dit till andra språk