Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta BONNES VACANCES från svenska till franska

Översätt BONNES VACANCES till andra språk