Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Bonjour från franska till svenska

ciaohej

Översätt Bonjour till andra språk