Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Céline älskar djur från svenska till franska

Översätt Céline älskar djur till andra språk