Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Céline adore les animaux från franska till svenska

Översätt Céline adore les animaux till andra språk