Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Ca fait des ann��es que, ��a fait des ann��es que från svenska till franska

Översätt Ca fait des ann��es que, ��a fait des ann��es que till andra språk