Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Ca fait tr��s mal, ��a fait tr��s mal från svenska till franska

illamal

Översätt Ca fait tr��s mal, ��a fait tr��s mal till andra språk