Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Ca va pas la t��te !, ��a va pas la t��te !, Ca va pas la tete !, ��a va pas la tete ! från svenska till franska

Översätt Ca va pas la t��te !, ��a va pas la t��te !, Ca va pas la tete !, ��a va pas la tete ! till andra språk