Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Ca alors !, Ça alors ! från franska till svenska

soisvar

Översätt Ca alors !, Ça alors ! till andra språk