Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Ca fait des années que, Ça fait des années que från franska till svenska

Översätt Ca fait des années que, Ça fait des années que till andra språk