Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Ca ne me dérange pas, Ça ne me dérange pas från svenska till franska

Översätt Ca ne me dérange pas, Ça ne me dérange pas till andra språk