Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Ca ne va pas ?, Ça ne va pas ? från svenska till franska

Översätt Ca ne va pas ?, Ça ne va pas ? till andra språk