Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Ca ne va plus !, Ça ne va plus ! från franska till svenska

Översätt Ca ne va plus !, Ça ne va plus ! till andra språk