Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Ca va pas la tête !, Ça va pas la tête !, Ca va pas la tete !, Ça va pas la tete ! från franska till svenska

Översätt Ca va pas la tête !, Ça va pas la tête !, Ca va pas la tete !, Ça va pas la tete ! till andra språk