Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Cheveu gri (m) Cheveux gris (Fl) från svenska till franska

Översätt Cheveu gri (m) Cheveux gris (Fl) till andra språk