Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Comment ça se fait?, Comment ca se fait? från franska till svenska

Översätt Comment ça se fait?, Comment ca se fait? till andra språk