Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Det ��r typiskt! från svenska till franska

Översätt Det ��r typiskt! till andra språk