Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta EPS, éducation physique et sportive från franska till svenska

Översätt EPS, éducation physique et sportive till andra språk