Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Elle est à combien?, Il est à combien? från franska till svenska

Översätt Elle est à combien?, Il est à combien? till andra språk