Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Elles från franska till svenska

sontär
euxdem

Översätt Elles till andra språk