Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Est-ce qu'on te fout la paix ? från svenska till franska

Översätt Est-ce qu\'on te fout la paix ? till andra språk