Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Faisaient från franska till svenska

soisvar
var

Översätt Faisaient till andra språk