Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Fru Dubois älskar frukt från svenska till franska

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons

Översätt Fru Dubois älskar frukt till andra språk

© Copyright Byte Labs AB 2018