Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Gott nytt ��r! från svenska till franska

Översätt Gott nytt ��r! till andra språk