Svensk-franskt lexikon

Det öppna svensk-franska lexikonet där vi hjälps åt att översätta ord till franska och svenska.

Vad vill du slå upp?

Översätta Gott nytt år! från svenska till franska

Översätt Gott nytt år! till andra språk